top of page

Brigitte Maat-Schaghen

ENERGY 4 YOU HEEMSKERK

Doornappel 27

1964 KM Heemskerk

06 107 177 63

E-mailadres energy4you@ziggo.nl

 

CAT-therapeut Vergoedbaar

 

BTW-ID           NL002121327B58

KvK nummer    34324789

 

LET OP! 

Mijn praktijk is niet goed toegankelijk voor minder valide. Deze bevind zich namelijk op zolder en zul je 2 trappen op moeten lopen.

 

Behandeling op locatie is mogelijk in overleg.

 

VBAG sinds 2024

RBCZ sinds 2023

Cranio Nederland sinds 2023

CAT sinds 2018

Reiki Ryoho sinds 2012

paramedisch natuurgeneeskundig therapeut

Volgens de vijf natuurgeneeskundige principes:

Energie - Prikkeloverdracht - Drainage - Voeding - Psyche

Door mijn eerder studie was dit mijn uitgangspunt ook vanwege eerder aansluiting bij een beroepsvereniging waar ik nu niet meer bij aangesloten ben. Echter vormt dit wel mijn basis en samen met de 4-jarige HBO studie tot Cranio Sacraal Therapeut maakt het dat je bij Energy 4 You Heemskerk op alle vlakken begeleid kan worden door mij.

De vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.

Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

 

Als paramedisch natuurgeneeskundige therapeut ga ik ervan uit dat energie moet stromen voordat we verder kunnen. Alles en iedereen bestaat uit energie, maar die stroom kan blokkeren, dus daar is de eerste stap. Als de energie niet stroomt doordat er bijvoorbeeld blokkades zitten, kan dit zorgen voor problemen wat betreft gezondheid. Je "zelfhelend vermogen" mist zijn kracht om te kunnen werken aan een genezing. Reiki en ook Cranio Sacraal therapie zorgen voor doorstroming van deze energie.

 

2. Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

 

Bij prikkeloverdracht, stap 2, gaan we ervan uit dat de energie ook stroomt in alle cellen, dus je fysieke en je energetische lichamen. Het is belangrijk dat de prikkels en invloeden van buitenaf die binnen komen ook goed doorgestuurd en verwerkt worden. Bij stagnatie kan het zo zijn dat bepaalde organen onvoldoende doorstromen. Organen zorgen ook zelf voor prikkels waar andere organen weer op reageren. Maar denk ook aan spieren en pezen die zo gespannen staan dat bijvoorbeeld zelfs de ademhaling hierdoor anders wordt. Door de holistische stoelmassage van schedelrand tot vingertop wordt ook deze weg vrijgemaakt en gestimuleerd om optimaal te werken. Ook hierbij wordt Reiki maar ook cranio sacraal therapie ingezet.

 

3. Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

 

Drainage houdt in het reinigen van ons lichaam, het afvoeren van afvalstoffen. Guasha massage in combinatie met uitgebreide nek- en schoudermassage zorgt voor een goede doorstroming van de stoffen die het lichaam niet dienen. Sha staat voor afvalstoffen en door deze met een jade steen uit de huid te schrapen komt er een mooi proces op gang. Maar ook een Cranio-Sacraal-behandeling zorgt voor het optimaliseren en verzachten van de diafragma's in het lichaam. De vloeistoffen kunnen beter doorstromen en dus door het lichaam gereinigd worden om vervolgens afgevoerd te worden. Door met cranio en het immuunsysteem te werken geeft dit een ondersteuning aan de lymfe waardoor afvoeren van afvalstoffen vanuit het lichaam, gestimuleerd worden deze los te laten.

 

4. Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.

Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

 

Goede voeding hebben we nodig om goed te kunnen functioneren; dit is ook weer zowel fysiek als geestelijk van belang. Kies je wel voor de juiste producten die je lichaam dienen? Door middel van het adviseren van het bloedgroepdieet zorgt de juiste voeding voor de juiste bijdrage. Een stukje uitleg over de invloed van Aryvedische constitutie zodat je producten gaat kiezen om je constitutie te ondersteunen. Stap voor stap naar een gezonder lijf om het "zelfhelend vermogen" te versterken.

 

5. Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

 

Het geestelijk welzijn kunnen we helpen door bijvoorbeeld gedrag- en denkpatronen te doorbreken, dit is de laatste stap in het holistische proces naar heling. Zijn er nog oude patronen, overtuigingen of angsten? Met EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) kijken we samen naar deze processen die het dagelijks leven te veel beïnvloeden. Ook het inzetten van SER (Somatic Experience Release) tijdens een Cranio Sacraal behandeling kan hierin veel los maken.

 

 

 

Copyright © 22-1-2022

Mijn consulten zijn natuurgeneeskundige consulten. Dit houdt in dat ik werk op de holistische manier volgens de vijf natuurgerichte principes, onderling verbonden met elkaar.

Holistisch houdt in dat we ervan uitgaan dat je niet alleen uit je fysieke lichaam bestaat, maar ook uit een energetisch lichaam, kort door de bocht gezegd: lichaam en geest zijn een.

De cliënten die bij mij komen, komen voor een natuurgeneeskundige consult omdat ze een specifieke klacht hebben of juist omdat ze merken dat ze te veel van hun eigen ik kwijtraken. 

Tijdens een eerste consult en intake (1,5 uur) kan ik de informatie verzamelen die ik nodig heb om op een zo'n goed mogelijke manier de cliënt te begeleiden bij zijn proces. Naar aanleiding van het eerste consult kunnen we samen bespreken hoe verder te gaan.

Aangesloten bij Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)

K.v.K.: 34324789

CAT Complementair Aansluitnr.

AGB zorgverleners code: 

AGB praktijkcode: 

Klacht en Tuchtrecht reg.nr: 

Tevens aangesloten bij: 

Reiki Ryoho Foundation Aansluitnr.  

en verbindt zich aan: de ethiekcode en het klachtenrecht van Stichting Reiki Ryoho®

aangesloten via GAT Geschillen alternatieve therapeuten voor de Wkkgz

 

In verband met de fraudegevoeligheid van al deze gegevens 

heb ik al de nummers weg gehaald.

informatie gegevens

Brigitte Maat-Schaghen

Doornappel 27 1964KM Heemskerk

06 107 177 63

energy4you@ziggo.nl


privacyverklaring

Registratie gegevens

CAT - vergoedbaar therapeut

Klacht en Tuchtrecht

Behandelovereenkomst

BTW-id: NL002121327B58

KvK nummer 34324789


Algemene voorwaarden

CATVergoedbaarVirtueelschild.jpg
GATVirtueelschild.jpg

Prestatie code  24005 behandeling overige Natuurgeneeskunde

                      24012 behandeling Energetische therapie

                      24504 behandeling overige psychosociale therapie

                      24601 behandeling Cranio-sacraaltherapie 

vergoedingen en zorgverzekeraar

bottom of page